خانه

تماس با ما

مدیتیشن

کاربرد ها

رازها

راهنمایی

اخبار

دانلود

جستجو 

 

 

مدیتشن فرایندی تک بعدی یا چند بعدی نمی باشد بلکه جریانی فراگیر و اقیانوسی است که فواید بیشمار دارد.

مدیتیشن دامنه ارتعاشات روحی فرد را با لا برده و انرژی درون را آزاد میکند و با توجه به اینکه روح ما  ریشه وجودی ماست بنابراین در هر بعدی که تصور کنید میتواند نقش داشته باشد و ناباورانه شاهد تاثیرات اساسی باشید، البته با کمی صبر و تلاش منظم...

در اینجا در زمینه های کلی که در ردیف پایین میبینید نقش و فواید مدیتیشن را به اختصار بررسی میکنیم.

 

مدیتیشن، مراقبه

 

 

مدیتیشن درمانیترک اعتیادخلاقیتسلامت روانیسلامت دینیموفقیت